Local נדלן
משה כחלון יוני 2017
השר משה כחלון, מתבקש להפסיק את פעילות הוועדה
צילום: אלעד מלכה

"קוראים לשר האוצר שלא להאריך את עבודת הוותמ"ל"

דו"ח של החברה להגנת הטבע מעלה כי למרות שהוועדה למתחמים מועדפים לדיור (הוותמ"ל) אישרה עד כה 34 תועניות בהיקף של 95 אלף יח"ד, בפועל לא נבנתה אף דירה באותן תוכניות

בחברה להגנת הטבע קוראים לשר האוצר שלא להאריך את בעודת הוותמ"ל (הוועדה למתחמים מועדפים לדיור). על פי דוח של החברה מתוך 86 התכניות שהוכרזו בקבינט הדיור, 19 טרם הגיעו לפתחה של הוועדה. מתוך ה-67 שכן הגיעו לפתחה, 15 תוכניות נמצאות לפני דיון להפקדה, 4 תוכניות הוחלט להפקיד, אך טרם הופקדו בפועל, 10 תוכניות הופקדו בפועל להתנגדויות, 34 אושרו ו–4 נגנזו. כלל התוכניות שהוכרזו עד כה בקבינט הדיור, מתפרשות על שטח של 102 אלף דונם וכוללות כ – 300 אלף יחידות דיור.

עוד נטען בדו"ח כי מכלל 34 התכניות שאושרו עד כה – לא נבנתה עד היום, בלמעלה משלוש שנות פעילות הוועדה, ולו יחידת דיור אחת.

החברה להגנת הטבע מציגה בדו"ח את הבעייתיות הגדולה בעבודת הוותמ"ל - הצורך הגדול ביחידות דיור, הוא זה ששולט בעבודת הוועדה, והתכנון הכולל של מוסדות ציבור, פתרונות תחבורה - ציבורית ופרטית, הוא משני בלבד, אם בכלל. לטענת החברה להגנת הטבע, הוועדה מקדמת בנייה חדשה, על גבי שטחים פתוחים ערכיים ועל גבי שטחים חקלאיים, לעיתים קרובות - בניגוד לעמדת הרשויות המקומיות והמועצות האזוריות.

כמו כן, מציג הדוח את ההתנגדות ההולכת וגוברת של הציבור לעבודת הוועדה, הן מכיוונן של רשויות מקומיות והן מכיוונן של התאגדויות ציבוריות, הקוראות לתכנון נכון יותר ומתחשב יותר, הרואה את כלל הגורמים ולא "סופר" יחידות דיור בלבד.

על פי הדוח של החברה להגנת הטבע, הוועדה עושה שימוש בחוקרים, ככלי עקיף לבחינה ושמיעה של התנגדויות. בפועל, החוקר משמש כערוץ עקיף בין ציבור המתנגדים, לבין הוועדה. ממצאי הדוח של החברה להגנת הטבע מגלים: החוקרים דחו באופן מלא, או חלקי, 86 אחוז מההתנגדויות (ממשלתיות, רשויות מקומיות וציבור), ורק 14 אחוז התקבלו.

הוגשו לוועדה בסך הכול 1379 השגות – החוקרים קיבלו 187 מהן, נדחו באופן חלקי 199, ונדחו לחלוטין 993.

בדוח נמצא כי התנגדויות ממשלה מתקבלות באופן הנרחב ביותר – 32 אחוז מההתנגדויות מתקבלות, לעומת 22 אחוז של השלטון המקומי ורק 4 אחוז מההתנגדויות של הציבור.

מההתנגדויות של הציבור – 766, התקבלו 30 (4 אחוז), 91, נדחו באופן חלקי (12 אחוז) ו – 645, נדחו (84 אחוז).

לעומת זאת, מההתנגדויות של משרדי הממשלה – 225 – התקבלו 72 (32 אחוז), 47 נדחו באופן חלקי (21 אחוז) ונדחו לגמרי 106 (47 אחוז).

התנגדויות של השלטון המקומי – בסך הכול הוגשו 388 השגות, מתוכן התקבלו 85 (22 אחוז), נדחו באופן חלקי 61 (16 אחוז) ונדחו לגמרי 242 (62 אחוז).

מבין מספר יחידות הדיור שהוכרזו, החלוקה לפי מחוזות, היא – 26 אחוז במחוז מרכז, 25 במחוז דרום, 18 אחוז בצפון, 15 אחוז בחיפה, 10 אחוז בתל אביב ו – 3 אחוז בירושלים.

ניר פפאי, סמנכ"ל שמירת סביבה וטבע בחברה להגנת הטבע: "במקום לנצל את משבר הדיור, לשם עלייה ברמת התכנון, מופנה המאמץ להקמת ועדות תכנון חדשות, המקדמות תכנון מהיר, הגורם לנזקים רבים הרבה יותר מתועלת. בעקבות ממצאי הדוח, אנו קוראים לשר האוצר, משה כחלון, האחראי על מערכת התכנון בישראל, שלא להאריך את הוראת השעה ולהפסיק את פעילותה של הוועדה".

אסף זנזורי וערן בן נון, מתכננים בחברה להגנת הטבע וכותבי הדוח: "הדוח מציג תמונה עגומה - לא רק שהחוק אינו מציע פתרון ממשי למצוקת הדיור, הוא גם עלול לגרום לנזקים בהמשך הדרך. אחד הכשלים המרכזיים של החוק, הוא שהוא מתמקד רק בקיצור הליכי התכנון כפתרון למשבר הדיור ונמנע מלטפל בחסמים העיקריים של תחום הבנייה והדיור, כמו תחבורה, ביוב, תשתיות ועוד. שלוש שנים לאחר תחילת פעילות הוועדה, ניתן לראות בבירור שהיא נתקלת בקשיים רבים, גם במישור התכנוני וגם במישור המשפטי, וההתנגדות הציבורית אליה רק הולכת וגוברת. בסופו של יום, הוועדה מגלגלת את הבעיות משלב התכנון לשלב הביצוע. כדי לנסות ולפתור את מצוקת הדיור, יש לפעול למימוש מהיר של המלאי התכנוני המאושר, אשר מימושו מתעכב בשל חסמים שונים וכן למימוש מלאי יחידות הדיור המאושרות ברמה המתארית המחוזית. זאת, על בסיס ועדות התכנון הקיימות, ובראשן הוועדות המחוזיות, וכמובן לקדם התחדשות עירונית".