Local חדשות
איכילוב
ביתבחוליםב איכילוב
צילום: מירי גטניו

מרכז מראות לילדים על הספקטרום האוטיסטי ב"איכילוב" - לא יסגר

עוד הוחלט עלעהוספת תקנים נוספים והגדלת צוות העובדים, קיצור משך ההמתנה לקבלת טיפול במרכז, הרחבת שטח המרכז, כיסוי גרעון המרכז ועדכון התעריף לאבחון וטיפול בילדים אוטיסטים

מרכז מראות לילדים על הספקטרום האוטיסטי שבבית חולים ״דנה-דואק״ לילדים במרכז הרפואי איכילוב תל-אביב לא יסגר ואף יורחב.

כך סוכם הערב (יום שני) בין משה בר סימנטוב, מנכ״ל משרד הבריאות לפרופ׳ רוני גמזו, מנהל המרכז הרפואי איכילוב-תל אביב.

סוכם על: הוספת תקנים נוספים והגדלת צוות העובדים, קיצור משך ההמתנה לקבלת טיפול במרכז, הרחבת שטח המרכז כבר במהלך השנה הקרובה, כיסוי גרעון המרכז ובעיקר עדכון התעריף לאבחון וטיפול בילדים אוטיסטים ברמה לאומית למען שיפור הטיפול והשירות בילדים אלו במדינת ישראל כולה.

פרופ׳ רוני גמזו, מנהל המרכז הרפואי איכילוב תל אביב מוסר: ״מרכז ׳מראות׳ הוא הבית של הילדים האוטיסטים בישראל ואני מברך על הסרת עננת הסגירה מעליו ואף הגדלתו ושיפור השירות בו. אני מודה למשה, לסגן השר הרב ליצמן ולכל הנהלת המשרד על ההבנה בצורך במתן פתרון ארצי לאוכלוסייה זו. צוות המרכז יחזור לפעילות מלאה במרכז שיפתח מחדש כבר באופן מיידי״. יחד עם זאת, מוסיף פרופ׳ גמזו ״אנחנו עדיין מתריעים על היעדר מענה בקהילה. מרכז אחד בבית חולים איכילוב לא יכול לשמש פתרון ראוי למחסור העצום בשירות דומה שכן צפוי גידול בביקוש לקבלת שירותים במרכז״.