צעירים ישובים ומושבים

קידום תחום המדעים בחברה הבדואית

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והרשות לפיתוח הנגב קיימו יום שיא מדעי לתלמידי "מצוינגב" בשגב שלום
חשבנו שיעניין אותך גם...
פרוייקט המגה יוקרה מגדל בראשית
פרויקט המגורים היוקרתי בתל אביב
הרוג בתאונה בצפון
במרכז הרפואי לגליל מוכנים לכל תרחיש
מוכנים לכל תרחיש
סינטרה וחברים
שתיים משניים
סדנה בגינה קהילתית
"הרצליה מקיימת"
מקום שני בתחרות יזמות לצעירים מנתיבות
מקום שני בתחרות יזמות לצעירים מנתיבות
"זה היה התגשמות של חלום"